Unes obres necessàries per oferir un transport ferroviari de qualitat

Juanjo Roig | 23/02/2011

Valorar:

Les obres d'ampliació dels tallers de Son Rullan Fase I han estat executades per la UTE formada per Joca Ingeniería y Construcciones S.A. i Ferrer Pons Hermanos S.A., amb un pressupost de 4.200.000 euros i impulsada pels Serveis Ferroviaris de Mallorca i la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

Les obres han consistit en la construcció d'una nau per cobrir dues vies per al manteniment de les unitats de trens elèctrics de SFM. Aquesta nau té una superfície construïda de més de 1.100 metres quadrats i la seva altura màxima és de 8,5 metres. Les característiques exteriors d'aquesta nau disposen una estructura metàl·lica amb façanes i cobertes de tipus sàndwich, amb bandes de policarbonat, per donar llum a l'interior.

preload
A l'esquerra de la nau es pot observar el nou mòdul que ha permès l'ampliació dels tallers de Serveis Ferroviaris de Mallorca a Son Rullan.

A l'esquerra de la nau es pot observar el nou mòdul que ha permès l'ampliació dels tallers de Serveis Ferroviaris de Mallorca a Son Rullan.

17-01-2011 | Mazmen Fotografía

D'altra banda, la nau consta d'un polispast de dues tones, una xarxa d'aire comprimit, instal·lació d'enllumenat i aigua, sistema contra incendis i línies de vida per a l'assegurament de les persones que hi treballin en alçada, a més d'altres sistemes que faciliten la feina als treballadors i la fan més segura.

També s'ha instal·lat un nou torn de fosso a la nau primitiva preparada per al manteniment i re-perfilat de les rodes de les unitats ferroviàries, així com un nou túnel de rentat dels trens.

Les obres han estat executades per la UTE Joca Ingeniería i Construcciones i Ferrer Pons Hermanos

En l'interior de la nau s'hi troben dues vies cobertes amb capacitats per estacionar un comboi de 51 metres de longitud, mentre que la via per al rentat de combois es troba situada a l'aire lliure, en la platja de vies del complex, fora del volum cobert per l'ampliació. Cal destacar la importància d'aquesta actuació perquè fins ara les unitats del metro de Palma no comptaven amb un espai propi per al seu manteniment i rentat.

A més de l'ampliació dels tallers també s'ha electrificat el tram de línia entre l'estació intermodal i Son Rullan.

Les xifres

 1. Inversió realitzada:4.228.000 euros
 2. Empresa constructora:
  UTE Joca Ingeniería y Construcciones S.A. - Ferrer Pons Hermanos S.A.
 3. Superfície construida: 1.100 m2
 4. Altura màxima: 8,50 metres
 5. Configuració:
  - Dues vies cobertes per al manteniment de les unitats de 51 metres de longitud.
  - Una via al aire lliure per al rentat dels combois.
  - Una xarxa d'aire comprimit
  - Substitució del torn de fossa per un equip actualitzat.