Bibliografia

Dídac Ruiz Coll | 12/12/2010

Valorar:

Són diversos els autors que han tractat la vida eremítica a l'illa de Mallorca. Una bona part dels llibres que toquen aquest tema posen també una atenció especial en la figura de Juan Mir i Vallés. Un bon exemple és Ermitaños de Mallorca: Juan Mir y su obra d'Antonio Gili i Ferrer, 1988. El vincle dels ermitans i Valldemossa és tan fort que a més es poden trobar nombroses referències a la figura dels ermitans en llibres d'història del municipi com el de l'historiador Juan Muntaner Bujosa, escrit conjuntament amb José Francisco Argente Sánchez, Introducción a la Historia de Valldemosa, Ayuntamiento de Valldemosa i Caixa d'Estalvis de les Balears "Sa Nostra", Mallorca, 1980.

El lul·lista José María Sevilla Marcos tracta el tema a El que sé de Miramar, Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, núm. 43, Mallorca (2009), i en particular en un altre article, "Los ermitaños de Miramar, su trascendencia en la historia", ambdós bons de trobar a la xarxa. També tenim exemples recents d'interessants articles en premsa, com el publicat a Diario de Mallorca (18-9-10) pel mestre Bonifacio Morlada Pradas "Ermitans de Mallorca. Cercadors de Déu".