Bibliografia

Text: J. Villena / Assessorament lingüístic: Àngels Àlvarez | 24/12/2010

Valorar:

Sobre l'electricitat a Alaró hi ha una abundant bibliografia, en bona part donada a conèixer al voltant de l'any 2001, en què se'n va celebrar, amb diversos actes culturals i exposicions, el centenari. Podem esmentar els textos següents: Gaspar Pizà, L'electricitat a Alaró. Història de la primera central elèctrica a Mallorca, Alaró, Consell de Mallorca i Ajuntament d'Alaró, 2001; Jaume Miquel, 100 anys d'electricitat a Mallorca, Ajuntament d'Alaró, 2001. Una bona pàgina a la xarxa és la web personal del professor Josep Verd, , on es recopilen diversos articles escrits per a la celebració del centenari esmentat.

Sobre el tren a Alaró la bibliografia és molt més escassa. Un text clàssic que parla del ferrocarril a tot Mallorca (inclou molta informació sobre l'aventura del tren d'Alaró) és el llibre de Nicolau S. Canyelles, El ferrocarril a Mallorca. La via del progrés, Documenta Balear. A la xarxa es pot trobar més material. Destaca l'article El tranvía de Alaró, d'Antoni Sanchis i Florit.