Bibliografia

Text: J. Villena / Assessorament lingüístic: Àngels Àlvarez | 30/01/2011

Valorar:

El llibre de Felio J. Bauzà, La viuda soñada, ed. Olañeta, col·lecció La Foradada, Palma, 2009, se centra en la vida de Juan Sureda Bímet i recull multitud d'anècdotes biogràfiques, tant seves com de la seva dona i els seus fills, així com dels nombrosos artistes que els visitaren a Valldemossa. Un altre article interessant sobre el tema és "Juan Sureda Bímet: una cultura soñada", de Perfecto E. Cuadrado i M. del Carme Bosch, publicat a la revista Caligrama de la UIB l'any 2009.
L'any 2009, a la Fundació Cultural Coll Bardolet de Valldemossa, es va fer una exposició i un llibre sobre Pere Sureda Montaner titulat Pedro Sureda, vida i obra, Ajuntament de Valldemossa, 2009, escrit per diferents escriptors i estudiosos que el conegueren: Antoni Serra, Bartomeu Fiol, Germà Garcia i Boned o Rafael Perelló Paradelo.
El poemari El prestidigitador de los cinco sentidos de Jacob Sureda es va publicar per darrera vegada l'any 1985, en un volum editat per la UIB a l'extingida col·lecció Arxipèlag, amb pròleg de Carlos Meneses i la necrològica que Llorenç Villalonga li va dedicar a l'autor a la seva mort.