Bibliografia

Text: J. Villena / Assessorament lingüístic: Àngels Àlvarez | 06/03/2011

Valorar:

La guia de Josep Pla Mallorca, Menorca i Eivissa es pot trobar a les seves obres completes, al volum 30 d'edicions Destino. De les Memòries de Josep Maria de Sagarra hi ha diferents edicions. La meva és la 2a edició, de 1964, publicada per la desapareguda editorial Aedos. A la col·lecció de la MOLC, avui dia difícil de trobar si no és en una biblioteca o en una llibreria de vell, se'n va fer una edició en dos toms. El viatge a Mallorca es relata al volum 2.

D'alguns títols de Verne, L'illa misteriosa, De la terra a la lluna, etc., hi ha nombroses edicions, sobretot en castellà. De Le rayon vert no n'he trobada cap que sigui relativament recent. Els anys seixanta l'editorial Molino va editar totes les novel·les de Verne, El rayo verde inclosa. Suposo que el lector interessat haurà de recórrer de nou a un bon llibreter de vell.

El relat de Cortázar El rayo verde es va incloure al seu recull pòstum Papeles inesperados, Alfaguara, 2009.