Bibliografia

Text: Elena Ortega / Assessorament lingüístic: Àngels Àlvarez | 27/03/2011

Valorar:

Albis Ferragut, M.R. "Les mestres a Pollença". Punt Informatiu Pollença, núm. 304-309.
Díaz de Castro, F.J. "El institucionalismo en Mallorca: El "Boletín de la Institución Mallorquina de Enseñanza"". Revista Educació i Cultura, 1986.
Fraile Oliver, A. "Los orígenes de Caixa de Colonya". Revista Namaste, juliol 2009.
Orell i Villalonga, B. Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930. Universitat de les Illes Balears, 2008.
Peñarrubia, I. Entre la ploma i la tribuna. Els orígens del primer feminisme a Mallorca, 1869-1890. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006.
Salas Vives, P. Guillem Cifre de Colonya. Un sant que no anava a missa. El Gall editor, 1999.